วงกบUPVC

วงกบUPVC

วงกบUPVC ผลิตจาก พลาสติกโพลีเมอร์คุณภาพสูง ทนต่อทุกสภาวะอากาศ แข็งแรง ไม่เสียรูปเมือเจอความร้อน ความชื้น ทนน้ำ กันปลวก ทาสีทับไม่ได้
เมื่อเจอคราบสกปรกสามารถทำความสะอาดได้ เหมาะสำหรับ ประตูPVC หรือ ประตูUPVC เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบแห้ง โดยเมื่อติดตั้งแล้ว บริเวณที่ยิง
ตะปูเกลียวนนั้น จะมีตัวอุดหัวตะปูเกลียวไว้เก็บงาน วงกบ upvc จะมี 3สี คือ สีขาวแบบผิวเรียบและเสี้ยนไม้ สีเทากับสีโอ็คนั้นจะมีเป็นผิวเสี้ยนไม่มีผิวเรียบ ซึ่ง
วงกบUPVC มี 2 ชนิดดังนี้

- วงกบแบบมาตรฐาน คือ เป็นวงกบแบบผิวเรียบ หรือ ผิวเสี้ยน ไม่มีซับวงกบ เมื่อวัดแล้วจะหนา 4ซ.ม. กว้าง 9.5-10ซ.ม.
- วงกบแบบมีซับ คือ เป็นวงกบที่มีซับ ลักษณะของซับเป็นรูปตัวแอลไว้สำหรับเก็บงานระหว่างผนังกับขอบวงกบ เนื่องจากเป็นวงกบที่ทาสีไม่ได้ บริเวณ
ยิงตะปูเกลียวนั้น จะมีปลั๊ก ซึ่งผลิต UPVC สีขาว เพื่อมาปิดเก็บงานจะทำให้ไม่เห็นหัวตะปูเกลียว

ขนาดวงกบมาตรฐาน
- 2x4นิ้ว สำหรับประตูขนาด 70 x 200 ซ.ม.
- 2x4นิ้ว สำหรับประตูขนาด 80 x 200 ซ.ม.
- 2x4นิ้ว สำหรับประตูขนาด 90 x 200 ซ.ม.
ต้องการคำแนะนำ  ปรึกษา  หรืองานสั่งผลิตได้โดยติดต่อสอบถามได้ที่ 082-3344489

Visitors: 1,998