วงกบไม้จริง

วงกบไม้จริง

วงกบไม้จริง นิยมติดตั้งแบบงานเปียก เพื่อความแข็งแรงในการใช้งาน ซึ่ง วงกบไม้จริง แต่ละชนิดอาจมีการแตกต่างกัน นอกจากชนิดไม้แล้ว ยังมีขนาดของไม้ที่จะนำมา
ผลิตวงกบ ซึ่งมาตรฐานนั้นคือ ใช้ไม้ 2x4นิ้ว ในปัจจุบันนั้น ผู้ออกแบบจะกำหนดให้ใช้วงกบ 2x5นิ้ว สำหรับงานห้องน้ำ เพื่อปูกระเบื้องแล้ววงกบจะเสมอกับงานปูกระเบื้อง
ทำให้ไม่ต้องติดคิ้วกระเบื้อง นอกจากความสวยงามแล้วจะทำให้บริเวณปลายกระเบื้องแข็งแรงไม่แตก บิ่น ได้ง่าย สำหรับการใช้ไม้มาผลิตวงกบนั้นยังใช้ไม้ 2x6 , 2x8 นิ้ว
อีกด้วย เพื่อให้วงกบนั้นมีขนาดที่เหมาะสมกับประตูที่มีขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงรสนิยมของเจ้าอาคารนั้นๆ วงกบไม้จริง ที่ได้รับนิยมมี ดังนี้

- วงกบไม้แดงแท้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติ ปลวกไม่กิน ผูกร่อนยาก และที่สำคัญ คือ สามารถผลิตตามขนาดไม้และแบบ
ที่ต้องการได้ทังหมด เป็นที่นิยมสำหรับงานก่อสร้างระดับ Premium แต่ด้วยราคาที่ไม่แพง ทำให้ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างทั่วถึง
- วงกบไม้ตะเคียน เป็นวงกบที่เมื่อได้ยินชื่อแล้ว ทำให้คิดถึงเรื่องต่างๆได้ แต่ที่จริงแล้ว วงกบไม้ตะเคียน นั้น ได้รับความนิยมจากงานโครงการไม่ว่าจะเป็นอาคารแนวสูง
หรือแนวราบ รวมถึงงานบ้านอยู่อาศัย ด้วยคุณสมบัตินั้นด้อยกว่าไม้แดงไม่มาก และใช้ภายนอกเหมือนกับ วงกบไม้แดงแท้ ได้อีกด้วย ราคาถูกกว่าไม้แดง
- วงกบไม้เต็ง เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น วงกบไม้เต็งไทย (ซึ่งปัจจุบันไม่มีเเล้ว) วงกบไม้เต็งลาว เต็งมาเลย์ ที่ได้รับความนิยมนั้นมาจาก ราคาที่ไม่สูง
เรียกได้ว่า อยู่ระดับกลาง แต่คุณภาพนั้นเทียบเคียงกับวงกบไม้ตะเคียนได้ ถึงแม้ว่าความหนาแน่นของเนื้อไม้จะไม่เทียบเท่ากับไม้ตะเคียนก็ตาม นิยมเป็นอย่างมากในงานก่อสร้าง
ต่างๆ
- วงกบไม้เนื้อแข็ง เป็นชื่อที่คุ้นหูกันแต่จะไม่รู้ว่า วงกบไม้เนื้อแข็ง ที่ว่านี้เป็นไม้ชนิดอะไร ซึ่งในความจริงแล้ว เมื่อ วงกบไม้เต็ง ที่เป็นที่นิยมเริ่มขาดตลาด
ประกอบกับราคาวงกบเริ่มสูงขึ้นตามภาวะตลาดนั้น จึงเริ่มนำไม้เนื้อแข็งมาผลิต ในระยะเเรกก็ใช้ไม้ตะแบก ที่มีความใกล้เคียงกับไม้เต็ง แต่ด้วยราคาขายในตลาดผู้ซื้อต้องการ
ราคาที่ถูกลงอีก จึงนำไม้ชนิดต่าง เช่น ไม้ยางนา ไม้แคมปัส ไม้อรัญ เป็นต้น มาผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นเช่นนี้ เป็นที่นิยม
ของบริษัทรับสร้างบ้าน หรือ งานโครงการต่างๆ ดังนั้น ตอนจะซื้อ วงกบไม้เนื้อแข็ง ควรสอบถามชนิดไม้เพื่อความสบายใจของผู้ซื้อ

วงกบไม้จริง นั้น ทางเราได้รับคำถามบ่อยที่สุดคือ วงกบชนิดนี้ปลวกกินไหม วงกบไม้ทุกชนิดปลวกกินทั้งหมด จะกินช้าหรือเร็วเท่านั้น จากประสบการณ์ของเรายืนยันได้ว่า
วงกบไม้แดงแท้ และ วงกบไม้สักเนื้อ เป็นเพียงสองชนิดนี้ที่ปลวกไม่กินแน่นอน อีกสิ่งหนึ่งควรรู้ไว้ คือ ไม้ทุกขนาดที่นำมาผลิตวงกบเมื่อผลิตแล้ว ขนาดของไม้จะลดลงไม่เท่ากัน
แล้วแต่ชนิดไม้ เช่น วงกบไม้แดง ใช้ไม้ 2x4นิ้ว เมื่อผลิตแล้ว จะหนา 42-45มิล กว้าง 92-95 มิล เป็นต้น ดังนั้น ก่อนสั่งซื้อควรสอบถามและนำไปปรึกษาผู้ควบคุมงานด้วย

ขนาดวงกบมาตรฐาน
- ใช้ไม้ 2x4นิ้ว สำหรับประตูขนาด 70 x 200 ซ.ม.
- ใช้ไม้ 2x4นิ้ว สำหรับประตูขนาด 80 x 200 ซ.ม.
- ใช้ไม้ 2x4นิ้ว สำหรับประตูขนาด 90 x 200 ซ.ม.
สำหรับขนาดไม้และรูปแบบพิเศษ สามารถสั่งผลิตได้โดยติดต่อสอบถามได้ที่ 082-3344489

 

Visitors: 2,001