วงกบ

วงกบ

เป็นวัสดุที่ติดตั้งระหว่าง ผนังกับประตู ซึ่งมีความสำคัญมาก มีหลากหลายวัสดุ เช่น ไม้จริง ไม้สังเคราะห์ pvc upvc อลูมิเนียม เหล็ก เป็นต้น
ก่อนอื่นมารู้จักการติดตั้งวงกบ มีด้วยกันสองแบบ ดังนี้

- การติดตั้งแบบเปียก เป็นการติดตั้งพร้อมกับงาน ก่อฉาบผนัง คือ ตอนที่จะก่อผนังต้องตั้งวงกบตามบริเวณในแบบ โดยด้านข้างก่อผนังมาชนวงกบที่ตั้งไว้
ส่วนด้านบน จะต้องเทคอนกรีตเป็นเอ็น เพื่อล็อควงกบให้แข็งแรง และเมื่อเทพื้นจะล็อคขาวงกบด้านล่างทั้งสองด้านอีกด้วย ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่แข็งแรงเปรียบเสมือน
เป็นการหล่อพร้อมโครงสร้างอาคาร โดยส่วนใหญ่จะใช้กับ วงกบไม้จริง หรือ ไม้สังเคราะห์
- การติดตั้งแบบแห้ง เป็นการติดตั้งหลังจาก ก่อฉาบผนังแล้ว ซึ่งต้องจับเซี้ยมของช่องปูนที่เว้นไว้เพื่อจะติดตั้งวงกบให้เรียบร้อย การจับเซี้ยม คือ ทำให้บริเวณรอบ
ช่องปูนที่จะติดวงกบได้ฉากและเรียบเพื่อติดตั้งวงกบแล้วจะไม่เอียง โดยทั่วไปจะต้องจับเซี้ยมให้ใหญ่กว่าขนาดวัดนอกวงกบด้านละ 0.5 - 1ซ.ม. เพื่อเก็บงานหลังจาก
ติดตั้งวงกบแล้ว จะได้สวยงามไม่ต่างจากการติดตั้งแบบเปียก ซึ่งวิธีนี้นิยมติดตั้งกับ วงกบอลูมเนียม pvc upvc เป็นต้น และยังใช้ในการปรับปรุงบ้านหรืออาคาร
ที่ต้องการเพิ่มช่องประตู หรือ หน้าต่างเพิ่มเติมอีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งทีสำคัญมากในการเลือกใช้วงกบคือ ประเภทวัสดุของประตู ซึ่งประตูแต่ละวัสดุจะมีน้ำหนักแตกต่างกันไป ดังนั้น ถ้าเลือกใช้
วงกบไม่รองรับกับวัสดุของประตู จะทำให้เกิดความเสียหายถึงขั้นต้องรื้อเปลี่ยนวงกบใหม่ ตัวอย่างเช่น ต้องการติดตั้งประตูไม้ แต่ใช้กับวงกบ upvc เป็นต้น
ก่อนเลือกวัสดุของวงกบ ควรปรึกษาช่างแบบ ผู้รับเหมา หรือ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

การเลือกวงกบนั้น มีอีกสิ่งหนึ่งคือ ความทนทานต่อบริเวรที่จะติดตั้ง เช่น ใช่้วงกบไม้จริงกับห้องน้ำ สามารถใช้ได้แต่บริเวณขาวงกบด้านล่างอาจจะ ผุ กร่อน ชำรุด
เสียหายได้ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะกับบรเวณต่างๆ ซึ่งทางเราขอแนะนำ ดังนี้

- วงกบไม้จริง ควรใช้กับประตูที่มีน้ำหนักมาก และบริเวณที่ไม่โดนแดด หรือ น้ำ ถ้าต้องใช้บริเวณที่โดนแดด คือ ภายนอก แนะนำใช้วงกบไม้ที่มีคุณภาพที่ดี
- วงกบไม้สังเคราะห์ ใช้ได้กับทุกบริเวณ แต่ไม่ควรใช้กับประตูที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก
- วงกบ upvc ใช้ได้ทุกบริเวณ และควรใช้กับประตูที่น้ำหนักไม่เกิน 25กิโลกรัม เช่น ประตู pvc upvc hdf ไม้อัด เป็นต้น
- วงกบ pvc ใช้ได้เฉพาะภายใน ทนน้ำ แต่ต้องใช้กับประตู pvc เท่านั้น
- วงกบอลูมิเนียม ใช้ได้ทุกบริเวณ ทั้งภายในและภายนอก ทนน้ำทนแดด ควรใช้กับประตูอลูมิเนียม ถ้าต้องการใช้กับประตูวัสดุอื่นควรใช้อลูมิเนียมที่มีความหนาเหมาะสม
- วงกบเหล็ก ใช้เฉพาะภายในและประตูที่มีน้ำหนักมาก ไม่ควรใช้ภายนอกเพราะ อาจเกิดสนิมได้

หลักการเลือกวงกบนั้น คือ เลือกให้เหมาะสมกับบริเวณที่ใช้งาน วัสดุของประตู และการติดตั้งที่เหมาะสมกับวงกบประเภทนั้น

ต้องการคำแนะนำหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-3344489

Visitors: 1,998